Liste der im Naturschutzgebiet „Ehemaliges Munitionsdepot Friesheimer Busch“ nachgewiesenen Vogelarten (Kartierung 2015). Legende: BP=Brutpaare, DZ=Durchzügler, BG=Nahrungsgast.

 

 


 

Deutscher Name

Status, Anzahl Brutpaare

Deutscher Name

Status, Anzahl Brutpaare

Amsel

9 BP

Mäusebussard

2 BP

Bachstelze

3 BP

Mehlschwalbe

NG

Baumpieper

2 BP

Misteldrossel

3 BP

Blaumeise

6 BP

Mittelspecht

NG

Bluthänfling

5 BP

Mönchsgrasmücke

10 BP

Buchfink

5 BP

Nachtigall

4 BP

Buntspecht

4 BP

Neuntöter

1 BP

Dorngrasmücke

13 BP

Pirol

DZ

Eichelhäher

2 BP

Rabenkrähe

1 BP

Elster

1 BP

Raubwürger

NG

Feldschwirl

1 BP

Rauchschwalbe

NG

Fitis

9 BP

Ringeltaube

2 BP

Gartenbaumläufer

2 BP

Rotkehlchen

6 BP

Gartengrasmücke

4 BP

Rotmilan

NG

Gartenrotschwanz

DZ

Schwanzmeise

NG

Gelbspötter

1 BP

Schwarzkehlchen

5 BP

Gimpel

NG

Singdrossel

6 BP

Goldammer

15 BP

Sommergoldhähnchen

1 BP

Grauschnäpper

1 BP

Star

2 BP

Grünfink

2 BP

Stieglitz

2 BP

Grünspecht

1 BP

Sumpfrohrsänger

1 BP

Hausrotschwanz

1 BP

Trauerschnäpper

DZ

Haussperling

NG

Turmfalke

NG

Heckenbraunelle

9 BP

Turteltaube

3 BP

Jagdfasan

1 BP

Uhu

NG

Klappergrasmücke

DZ

Wacholderdrossel

NG

Kleiber

1 BP

Waldohreule

NG

Kleinspecht

NG

Waldschnepfe

DZ

Kohlmeise

7 BP

Zaunkönig

6 BP

Mauersegler

NG

Zilpzalp

17 BP